№ 1 (2019)

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Зміст

Статті

ЗЕМСЬКЕ МУЗЕЙНИЦТВО НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Ігор Дворкін 4-9
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В ЗОНІ АТО
Юрій Іванович Озерський 10-15
ПРАВО СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ PDF (Русский)
Олександра Валентинівна Гаєвая, Людмила Вікторівна Перевалова 16-22
ПРАВОВЛАСНИКИ ПРОТИ ІНТЕРНЕТ-ГИГАНТІВ PDF PDF (English)
Іван Іванович Малімон, Ганна Михайлівна Гаряєва, Олена Леонідівна Муренко 22-26
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА–ЛІДЕРА В АСПЕКТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF
Тетяна Віталіївна Гура 27-32
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Борис Іванович Фурманець, Лариса Миколаївна Грень 33-40
ІНКЛЮЗІЯ ТА РІВНИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ В НТУ «ХПІ» PDF
Василь Володимирович Маліков 40-45
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
Сергій Олександрович Глядя, Альберт Гнатович Любієв, Олексій Володимирович Юшко, Андрій Олександрович Колісниченко 46-53
НОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Іліана Вікторівна Владленова, Яков Володимирович Тарароєв, Микола Анатолійович Єрмоловський 54-59
ПРО ДУШУ, ПРИЄМНЕ ТА НЕПРИЄМНЕ, А ТАКОЖ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ НАУКИ PDF (Русский) PDF
Марія Георгіївна Фідровська 60-63
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА «ТЕХНІКИ МИСЛЕННЯ» PDF
Ірина Валеріївна Тарасенко 64-69
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Анатолій Серафімович Горлов, Альберт Гнатович Любієв, Олена Іванівна Блошенко, Жанна Вікторівна Гращенкова 70-77
ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ PDF
Антоніна Анатоліївна Бадан, Оксана Миколаївна Голікова 78-82
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НІМЕЦЬКОМОВНОЇ РЕКЛАМИ PDF
Вікторія Вікторівна Самаріна, Олександр Вікторович Дзюба 82-87
АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Вікторія Марківна Мирошниченко, Ірина Сергіївна Шишкова 87-92
НЕОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ОНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ PDF
Ірина Василівна Недайнова, Анастасія Олександрівна Однолєткова 92-98
МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНО БЛИЗЬКИХ ФРАГМЕНТІВ НОВИННИХ ТЕКСТІВ PDF
Світлана Валентинівна Петрасова, Яна Романівна Галкіна, Ілля Олександрович Мануйлов, Бородіна Олександра Русланівна, Софія Ігорівна Швець 98-102
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ксенія Ігорівна Казак, Наталія Станіславівна Краснокутська 103-107
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Владислав Сергійович Мінеєв 107-111
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Миколайович Гавва, Артем Олегович Моісєєв 111-115
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Микола Петрович Горбунов, Ірина Віталіївна Береза 115-120