Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

У журналі висвітлюються проблеми розвитку сучасного українського суспільства, зокрема проблеми філософські, соціальні, психологічні, лінгвістичні, а також проблеми розвитку нації, економіко–технічного становлення  громадянського суспільства в Україні.

Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

№ 1 (2020)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ніна Миколаївна Семке 5-8
ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: 2014-2019 PDF
Артем Вікторович Харченко 9-14
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДОСТУПНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТА ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ PDF
Василь Володимирович Маліков 14-19
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ НОРМАТИВНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ PDF
Олександр Васильович Кузьменко 20-29
МОЛОДА ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СЬОГОДНІ PDF
Олександра Валентинівна Гаєвая, Людмила Вікторівна Перевалова, Ганна Михайлівна Гаряєва 30-34
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО PDF
Світлана Анатоліївна Мороз, Володимир Михайлович Мороз 35-42
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ PDF
Олександра Анатоліївна Панасенко 42-45
ПУТЬ К МОНОТЕИЗМУ: УКРАИНСКАЯ ВЕРСИЯ PDF
Надежда Валентиновна Вандышева-Ребро 46-49
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Василь Володимирович Маліков 49-55
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ І ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА РЕЧІ PDF
Мария Георгиевна Фидровская 56-59
ЧИ Є НАУКОЮ «ФЕН ШУЙ»? PDF
Хао Фу, Яков Владимирович Тарароев 59-67
КОНЦЕПТ «ПТАХ» У АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ) PDF
Аліна Ігорівна Марченко 68-71
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ PDF
Анастасія Юріївна Даніленко 71-77
ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА PDF
Діана Юріївна Бабурніч, Євген Валерійович Купріянов 77-81
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ PDF
Тетяна Миколаївна Агібалова, Вікторія Марківна Мірошниченко, Наталія Володимирівна Плотнікова 81-89
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Павло Миколайович Брінь 90-94
ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ганна Миколаївна Коптєва, Анастасія Олексіївна Мальцева, Олена Олександрівна Ніколаєнко 95-100
ПЕРЕВАГИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Maria Mykolayivna Mykilchenko 101-105
ОСНОВНІ ТЕХНІКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Kristina Anatolievna Lobas 105-109