Редакційний штат

Редакційна колегія серії

Відповідальний редактор:
Грень Л.М., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Заст. відповідального редактора:
Терещенко Д.А., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Відповідальний секретар:
Грибко О.В., канд.держ.упр., НТУ «ХПІ», Україна
Члени редколегії:
Андрейчук Н.І., проф., ЛНУ ім. Івана Франка, Україна
Веслав Войчик, проф., Чехонтський університет, Польща
Владленова І.В., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Горошко О.І., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Дольська О.О., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Жером Дармон, проф., Університет Ліон, Франція
Корженко В.В., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Україна
Краснокутська Н.С., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Кучабський О.Г., проф., Гданський університет, Польща
Лебедик Л.В., доц., НПУ ім. В. Г. Короленка, Україна
Левченко О.П., проф., НУ«Львівська політехніка», Україна
Мороз В.М., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Міщенко В.А., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Олав Аарна, проф., Естонська бізнес-школа, Естонія
Сєппо Холта, проф., Університет Тампере, Фінляндія
Скляр В.М., проф.,НТУ «ХПІ», Україна
Подтергера І.О., проф., Університет Гейдельберга Славіський
інститут, Німеччина
Попова О.В., проф., ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Україна
Поступна О.В., проф., НУЦЗУ, Україна
Проценко О.П., проф., НАУ «ХАІ», Україна
Радченко О.В., проф., проф., Гданський університет, Польща
Романовський О.Г., проф., чл.-кор. НАПН України, НТУ
«ХПІ», Україна
Рущенко І.П., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Соколенко В.А. проф. , НТУ «ХПІ», Україна
Стрельніков В.Ю., проф., НПУ ім. В. Г. Короленка, Україна
Тарароєв Я.В., проф., НТУ «ХПІ»,Україна
Триняк М.В., проф., ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Україна
Хижняк Л.М., проф., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна
Хмиров І.М., доц., НУЦЗУ, Україна
Шведун В.О., проф., НУЦЗУ, Україна
Штанько В.І., проф., ХНУРЕ, Україна
Юшко О.В., доц., НТУ «ХПІ», Україна