Редакційний штат

Редакційна колегія

Відповідальний редактор: Грень Л. М., проф., НТУ «ХПІ», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4466-6018

Заст. відповідального редактора: Терещенко Д. А., проф., НТУ «ХПІ», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0633-0097

Відповідальний секретар: Грибко О. В. канд. держ. упр, НТУ «ХПІ», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3227-608Х

Члени редколегії:

Владленова І. В., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6958-7183

Войчик Веслав, проф., Чехонтский университет, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8132-3212

Горошко О. І., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8592-1022

Дзьобань О. П., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2075-7508

Дольська О. О., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9577-8282

Євтифієва І. І., доц., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3170-8737

Зінченко Л. В., Ph. D, НТУ «ХПІ», Україна, ORCID https://orcid.org/0000-0001-7927-3535

Ігнатюк О. А., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5710-7752

Корженко В. В., проф., габ. д-р. ХНУМГ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8403-5558

Краснокутська Н. С., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8184-3816

Кучабський О. Г., проф., Гданський університет, Польща, ORCID: http://orcid.org/ 0000-0003-1271-0782

Лебедик Л. В., доц., ПНПУ імені В. Г. Короленка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6538-6256

Левченко О. П.,  проф., НУ «Львівська політехніка», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7395-3772

Міщенко В. А., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1328-4738

Мороз В. М., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0796-5035

Мукуні Джозеф, доц., Технічний університет Вірджинії, США, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-1640-8150

Панфілов О. Ю., проф., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000‑0002‑8997‑0120

Подтергера І. О., проф., Рупрехт-Карлс-Університет Гейдельберга, Німеччина, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4125-5793

Попова О. В., проф., ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1611-5956

Поступна О. В., проф., НУЦЗУ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0622-0966

Радченко О. В., проф., Гданський університет, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0437-6131

Рущенко І. П., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7602-244X

Скляр В. М., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0020-5973

Стрельніков В. Ю., проф., Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8822-9517

Тарароєв Я. В., проф., НТУ «ХПІ», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0734-0804

Триняк М. В., проф., ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4981-8535

Хмиров І. М., доц., НУЦЗУ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7958-463X

Шведун В. О., проф., ХАІ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5170-4222