DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.13

ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Антоніна Анатоліївна Бадан, Оксана Миколаївна Голікова

Анотація


В даній статті відображено дослідження ефективності використання театралізації як педагогічної технології у навчанні іноземним мовам, що застосовувалася на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" протягом багатьох років. Висновки дослідження базуються на аналізі досвіду викладацького складу та студентів. У статті показано, що театральна діяльність студентів спеціальності "Переклад" є обов’язковою частиною навчального процесу. Центральне місце посідає опис формування партнерських відносин між викладачами і студентами. Театр англійських мініатюр описано як новітню педагогічну методику. Відзначено, що Театр англійських мініатюр є ефективною методикою моделювання іншомовного середовища. Зроблено висновок про те, що ця форма позааудиторної діяльності дозволяє успішно розвивати творчі здібності, уяву, активність і самостійність. Театралізація та драматизація сприяє розвитку мислення, розробці прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги, передбачає експеримент, гнучке і гармонійне поєднання індивідуальної, групової та колективної діяльності, самостійної та педагогічно скерованої. Театралізація описана як інноваційний підхід до навчання, як один з найдемократичніших видів педагогіки та мистецтва, що дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язаних з:художньою освітою та вихованням;формуванням естетичного смаку;моральним вихованням;розвитком комунікативних якостей особистості;вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу);створенням позитивного емоційного настрою; зняттям напруження;вирішенням конфліктних ситуацій через гру. Театр англійських мініатюр розглянуто як одну із можливих стратегій подолання комунікативних утруднень при вивченні англійської мови. Драматизація під час навчання іноземній мові допомагає створити ситуацію спілкування іноземною мовою, яка наближена до реальних життєвих ситуацій та спонукає учнів до розв’язання проблем, що виникають в ході цієї ситуації.


Ключові слова


англійська мова; мовні компетенції; ефективність навчання; мовне середовище; партнерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Golikova O., Myroshnychenko V. (2016) Innovative teaching and development techniques at the Department of business foreign language and translation of NTU "KHPI"/ In European Humanities Studies: State and Society. – Kyiv: East European Institute of Psychology. – № 4. – P.103–118.

Livingstone, C. (1983). Role play in language learning. Harlow, UK: Longman. 94 p.

Mason, P. (2006) New Approaches to Role-Play in the Communication Classroom. P. 89–108.

Golikova O., Myroshnychenko V. (2016) Innovative teaching and development techniques at the Department of business foreign language and translation of NTU "KHPI"/ In European Humanities Studies: State and Society. – Kyiv: East European Institute of Psychology. No. 4, pp. 103–118.

Livingstone, C. (1983). Role play in language learning. Harlow, UK: Longman. – 94 p.

Mason, P. (2006) New Approaches to Role-Play in the Communication Classroom, pp. 89–108.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства