DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.10

ПРО ДУШУ, ПРИЄМНЕ ТА НЕПРИЄМНЕ, А ТАКОЖ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ НАУКИ

Марія Георгіївна Фідровська

Анотація


У даній статті зазначається та доводиться важливість філософії для сучасної науки, акцентуються проблеми, пов ’язані із відходженням
сучасної науки від філософії. Також аналізується важливість емоційних проявів людини та пропонується нова концепція та парадигма
людини для подальшого використання у науці, в тому числі природничих науках через гносеологічні аспекти теорії. Ми кажемо про те, що
сучасну науку, зокрема парадигму людини на сьогоднішній день необхідно переглянути, зробити це необхідно перш за все у філософія, а
потім і в науці. Справа в тому, що чомусь в науці залишилася застаріла парадигма людини, крім того і у самій філософії необхі дно зробити
вагоме доповнення з цього приводу. У цій статті також є критика деяких більш-менш сучасних підходів, тим не менш основною темою цієї
статті є авторські розробки на тему парадигми людини в філософії, їх викладення та обґрунтування. Це значить, що ми пропонуєм о нову
концепцію, над якою працюємо у даний момент, і хочемо її представити з точки зору сучасної науки, і, крім того, як вже було сказано,
подивитися на ту ситуацію, яка сьогодні в науці склалася. Ми звернемося до работи Дельгадо «Мозок та свідомість»,якя як раз є науковою
працею на стикі наук і подивимося, що ми маємо у сучасних науках про людину. Питання про людину, як кажуть багато антропологів, це
одне із найважливіших питань для самої людини, а тут ми розглядаємо не тільки конкретно людину, а і живу душу взагалі разом і з ним.
Безумовно, буде проведений аналіз існуючої парадигми науки, будуть коротко показані її недоліки. І крім того, в даній роботі буде знову
викладений фундаментальний погляд Німецької Класичної філософії про необхідність повернення філософії у лоно сучасної науки.

Ключові слова


приємне; неприємне; наука; душа; духовність

Повний текст:

PDF (Русский) PDF

Посилання


Базыма Б. А. Цвет и психика. URL: http://psyfactor.org/lib/colorpsy4.htm (дата звернення: 15.01.2019).

Бекон Ф. Великое восстановление наук. Новый органон. URL: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (дата звернення: 15.01.2019).

Дельгадо Х. Мозг и сознание. М.: Мир, 1971.

Мурик С. О природе эмоций. URL: https://www.nkj.ru/ archive/articles/5972/ (дата звернення: 15.01.2019).

ПригожинИ., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 3е изд. М.: Эдиториал, 2001.

Фихте И. Г. Основы общего наукоучения. URL: http://psylib.org.ua/books/fihte01/index.htm (дата звернення: 15.01.2019).

Шишкоедов П. Общая психология. URL: https://books.google.com.ua/books?id=-0imCgAAQBAJ&pg=PT202&lpg=PT202&dq=общая+психология+глава+7+эмоции&sour ce#v=onepage&q= (дата звернення: 15.01.2019).

Breazeale D. Johanne Gottlieb Fichte. URL:https://plato.stanford.edu/entries/johann-fichte/ (дата звернення:15.01.2019).

Hatfield G. Rene Descartes. URL: https://plato.stanford.edu/ entries/descartes/ (дата звернення: 15.01.2019).

Kuhn Th. S. Structure of scientific revolutions. URL: https://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Orman T. F. “Paradigm” as a central concept of Thomas Kuhn thought. URL: http://www.ijhssnet.com/journals/ Vol_6_No_10_October_2016/8.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Paradigm. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm (дата звернення: 15.01.2019).

Bazima B. A. Zvet i psihika [The color and the psychics]. Available at: http://psyfactor.org/lib/colorpsy4.htm (accessed 15.01.2019).

Bacon F. Velikoe vosstanovlenie nauk. Noviy organon. [The great recovery of sciences. The new organon] Available at: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (accessed 15.01.2019).

Delgado H. Mozg i soznanie.[The brain and the consciousness]. Moscow, Mir, 1971.

Murik S. O prirode emocii [About the nature of emotions] Available at: https://www.nkj.ru/archive/articles/5972/ (accessed 15.01.2019).

Prigogin I., Stengers I. Poryadok iz haosa. Noviy dialog cheloveka s prirodoy [The order from the chaos. The new dialogue of human with the nature]. 3rd edition. Moscow, Editorial, 2001. (accessed 15.01.2019).

Fichte I. G.. Osnovi obshego naukoucheniya [Foundations of general science of knowledge]. Available at: http://psylib.org.ua/books/fihte01/index.htm (accessed 15.01.2019).

Shishkoedov P. Obshaya psihologiya [General psychology] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=-0imCgAAQBAJ&pg=PT202&lpg=PT202&dq=общая+психология+глава+7+эмоции&source#v=onepage&q= (accessed 15.01.2019).

Breazeale D. Johanne Gottlieb Fichte. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/johann-fichte/ (accessed 15.01.2019).

Hatfield G. Rene Descartes. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/descartes/ (accessed 15.01.2019).

Kuhn Th. S. Structure of scientific revolutions. Available at: https://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure _of_Scientific_Revolutions.pdf (accessed 15.01.2019).

Orman T. F. “Paradigm” as a central concept of Thomas Kuhn thought. Available at: http://www.ijhssnet.com/journals/ Vol_6_No_10_October_2016/8.pdf (accessed 15.01.2019).

Paradigm. Wikipedia. Available at:https://en.wikipedia.org/ wiki/Paradigm (accessed 15.01.2019).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства