DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.02

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В ЗОНІ АТО

Юрій Іванович Озерський

Анотація


У статті висвітлюється процес становлення волонтерського руху України у період Антитерористичної операції. Підкреслено, що волонтерство виникає у випадках, коли держава та існуючі інституції не в змозі виконувати у достатній мірі певні завдання. Показано, що волонтери АТО з’явилися, коли державні органи проявили свою недостатню здатність забезпечити антитерористичну операцію матеріально, фінансово тощо. Вказуються основні причини виникнення руху, зокрема, фактичний розвал ЗСУ на початку 2014 року, недостатність ресурсів для забезпечення армії одягом, їжею, засобами індивідуального захисту, медикаментами, транспортом; була зруйнована система логістики по своєчасному забезпеченню військових частин та добровольчих батальйонів цими ресурсами. Проаналізовано напрямки діяльності окремих благодійних волонтерських фондів та цивільних організацій: безпосередня військова допомога; надання медичної допомоги пораненим, військовим госпіталям, у яких лікуються постраждалі військовослужбовці; матеріальна, психологічна та гуманітарна допомога тимчасово переміщеним особам, а саме пошук житла та роботи, адаптація в новому соціумі тощо; використання ними таких засобів як збір коштів та речей, доставка зібраної допомоги до військових підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин військовослужбовців; технічна допомога (відновлення, ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин та створення засобів захисту техніки і особового складу ЗСУ).

Робиться висновок, що ця стаття сприятиме приверненню уваги до волонтерських рухів, що необхідні Україні на теперішньому етапі її розвитку. Призначення статті є науковим підгрунтям до подальших досліджень не тільки волонтерської діяльності, а і нових розробок із удосконалення спорядження, екіпіровки, обмундирування та військової техніки.


Ключові слова


волонтери; волонтерський рух; волонтерська допомога; АТО; волонтерські фонди; армія

Посилання


Про волонтерську діяльність. Закон України № 3236-УІ від 19 квітня 2011. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 42. Ст. 435.

Про благодійність та благодійні організації. Закон України №5073-УІ від 5 липня 2012. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 25. Ст. 252.

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності. Закон України № 246-УІІІ від 24 березня 2015. Урядовий кур’єр, 2015. № 53.

Юрова Т. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО. Наук. вісник східноєвропейського національного університету ММЛ України. Історичні науки. 2015. №5 (306). С. 103 108.

Іванова Є. В. Волонтерство як історико-культурне явище в сучасній Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи» (17–18 квітня 2015 року, Харків). Харків, 2015. С. 63–65.

В Україні створили Асоціацію народних волонтерів. УНІАН. 16 листопада 2014.

База проверенных организаций и волонтеров. URL: http://4army.com.ua/volounteercategory/ meds/ (дата звернення: 15.10.2018).

Умельцы сделали из Ниссана необычный броневик для бойцов АТО. Автомир. 01.09.2014. URL: http://auto.bigmir.net/autonews/ autoworld/1576921-Umel-cy-sdelali-iz-Nissana-neobychnyj-bronevik-dlja-bojcov-ATO--foto- (дата звернення: 15.10.2018).

Більше 9-ти мільйонів гривень зібрали на армію волонтери Рівненщини: звіти. URL: http ://4vlada/com / rivne /42675 (дата звернення: 15.10.2018).

Волонтери – Воїни Добра. URL: http://kpi.ua/1504-1#sthash.jaSHsHfX.dpuf (дата звернення: 15.10.2018).

Мельник З. На допомогу воїнам. Політехнік. №20–21 від 23 грудня 2014року.

Маєш право знати. URL: http://brovary.pravo-znaty.org.ua/zvit-za-9-misytsiv-roboti-brovarskih-volonteriv/ (дата звернення: 15.10.2018).

Як виглядає мільйон гривень. URL: http://savelife. in.ua/news/2015/11/20/jak-viglyadaye-milyon-griven/ (дата звернення: 15.10.2018).

Пять комплектов ведущих шестерен для БТР-80. URL: http://savelife.in.ua/news/2015/11/18/5-komplektov-shesteren-dlya-btr80/ (дата звернення: 15.10.2018).

Врятували сотні життів: підсумки півтора року нашої роботи URL: http://savelife.in.ua/news/2015/11/13/vryatuvari-sotni-zittiv-pidsumki-1.5-rokiv-roboti/ (дата звернення: 15.10.2018).

Волонтерські розробки для армії: від роботів-розвідників до новітніх протезів. URL: http://tyzhden.ua/News/14048917 (дата звернення: 15.10.2018).

Крила_Фенікса. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Крила_Фенікса (дата звернення: 15.10.2018).

Про недавню відправку касок. Крила Фенікса. URL: http://wings-phoenix.org.ua/uk/news/ zvit-pro-nedavniyu-vidpravku-kasok-v-zonu-ato (дата звернення: 15.10.2018).

Активисты «Армия SOS» организовали центр помощи военнослужащим, участвующим в АТО: первая партия уже доставлена под Славянск. Цензор.Нет. URL: http://censor.net.ua/p284517 (дата звернення: 15.10.2018).

Pro Volontersku diyalnist’. Zakon Ukrayiny no. 3236-УІ vid 19 kvitnya 2011 [About Volunteer Activity. Law of Ukraine no. 3236-UI dated April 19, 2011]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy.2011, no. 42, p. 435.

Pro blagodijnist ta blagodijni organizaciyi. Zakon Ukrayiny no. 5073-UI vid 5 lypnya 2012 [About Charity and Charitable Organizations. Law of Ukraine no. 5073-ІІ dated July 5, 2012]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2013, no. 25, p. 252.

Pro vnesennya zmin do deyakyx zakoniv Ukrayiny shhodo volonterskoyi diyalnosti. Zakon Ukrayiny no. 246-UIII vid 24 bereznya 2015 [On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning Volunteer Activities. Law of Ukraine no. 246-ІІІІ dated March 24, 2015]. Uryadovyj kuryer. 2015, no. 53.

Yurova T. Volonterska dopomoga u stvorenni zasobiv indyvidualnogo zaxystu ta texnichnogo osnashhennya vijskovosluzhbovciv u zoni ATO [Volunteer help in the creation of personal protective equipment and technical equipment of troops in the ATO zone]. // Nauk. visnyk sxidnoyevropejskogo nacionalnogo universytetu MML Ukrayiny. Istorychni nauky. 2015, no. 5(306), pp. 103–108.

Ivanova Ye. V. Volonterstvo yak istoryko-kulturne yavyshhe v suchasnij Ukrayini [Volunteering as a historical and cultural phenomenon in modern Ukraine]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenciya «Volonterskyj rux: istoriya, suchasnist, perspektyvy» (17-18 kvitnya 2015 roku, Kharkiv) [International scientific and practical conference «Volunteer Movement: History, Contemporary, Prospects» (April 17–18, 2015, Kharkiv)]. Kharkiv, 2015. 160 p.

V Ukrayini stvoryly Asociaciyu narodnyx volonteriv [In Ukraine, the Association of People's Volunteers was founded]. UNIAN, 16 lystopada 2014.

Baza proverennыx organyzacyj y volonterov [Base of proven organizations and volunteers]. Available at: http://4army.com.ua/volounteercategory/ meds/ (accessed 15.10.2018).

Umelczy sdelaly yz Nyssana neobychnyj bronevyk dlya bojczov ATO [Masters made from Nissan unusual armored car for ATO fighters]. Avtomyr [Autoworld]. 01.09.2014. Available at: http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld /1576921-Umel-cy-sdelali-iz-Nissana-neobychnyj-bronevik-dlja-bojcov-ATO--foto- (accessed 15.10.2018).

Bilshe 9-ty miljoniv gryven zibraly na armiyu volontery Rivnenshhyny: zvity [More than 9 million hryvnias were taken to the army of Volunteers Rivne: reports]. Available at: http ://4vlada/com / rivne /42675 (accessed 15.10.2018).

Volontery – Voyiny Dobra. [Volunteers – Warriors of Good]. Available at: http://kpi.ua/1504-1#sthash.jaSHsHfX.dpuf (accessed 15.10.2018).

Melnyk Z.. Na dopomogu voyinam. Politechnik, no. 20–21, dated 23.12.2014.

Mayesh pravo znaty [You have the right to know]. Available at: http://brovary.pravo-znaty.org.ua /zvit-za-9-misytsiv-roboti-brovarskih-volonteriv/ (accessed 15.10.2018).

Yak vyglyadaye miljon gryven [What does a million hryvnias look like?]. Available at: http://savelife.in.ua/news/2015/11/20/jak-viglyadaye-milyon-griven/ (accessed 15.10.2018).

5 komplektov vedushhyx shesteren dlya BTR-80 [Five sets of leading gears for BTR-80]. Available at: http://savelife.in.ua/news/2015/11/18/5-komplektov-shesteren-dlya-btr80/ (accessed 15.10.2018).

Vryatuvaly sotni zhyttiv: pidsumky pivtora roku nashoyi roboty [Rescued hundreds of lives: the results of a year and a half of our work]. Available at: http://savelife.in.ua/news/2015/11/ 13/vryatuvari-sotni-zittiv-pidsumki-1.5-rokiv-roboti/ (accessed 15.10.2018).

Volonterski rozrobky dlya armiyi: vid robotiv-rozvidnykiv do novitnix proteziv [Volunteer developments for the army: from scouting robots to the latest prosthetics]. Available at: http://tyzhden.ua/News/140489 (accessed 15.10.2018).

Kryla_Feniksa [Wings of Phoenix] Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kryla_Feniksa (accessed 15.10.2018).

Pro nedavnyu vidpravku kasok [About recently sent helmets]. Wings of Phoenix. Available at: http://wings-phoenix.org.ua/uk/news/zvit-pro-nedavniyu-vidpravku-kasok-v-zonu-ato (accessed 15.10.2018).

Aktyvysty «Armyya SOS» organyzovaly centr pomoshhy voennosluzhashhym, uchastvuyushhym v ATO: pervaya partyya uzhe dostavlena pod Slavyansk [Activists of the SOS Army organized a center for assistance to servicemen participating in the ATO: the first batch has already been delivered under Slavyansk]. Censor.net. Available at: http://censor.net.ua/p284517 (accessed 15.10.2018).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства