Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

У журналі висвітлюються проблеми розвитку сучасного українського суспільства, зокрема проблеми філософські, соціальні, психологічні, лінгвістичні, а також проблеми розвитку нації, економіко–технічного становлення  громадянського суспільства в Україні.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 13 (1185) (2016)

Зміст

Статті

ХПИ - обитель муз PDF (Русский)
Михаил Михайлович Красиков 3-6
В поисках истины PDF (Русский)
Виктор Иванович Мищенко 6-7
От интегральной подготовки к социально-гуманитарным технологиям (к 20-летию факультета) PDF (Русский)
Андрей Владимирович Кипенский 7-10
Щодо міжгалузевих зв’язків права у сфері інтелектуальної власності PDF
Олександра Валентинівна Гаєвая 11-13
Еволюція уявлень про вікову осудність і кримінальну відповідальність дітей PDF
Олександр Васильович Кузьменко 14-16
Розвиток патентної системи як форми охорони винаходів PDF
Олена Леонідівна Муренко 17-19
Сутність та місце захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства PDF
Людмила Вікторівна Перевалова, Марина Георгіївна Окладна 20-24
Личность, право, государство: правовое государство, права и свободы человека и гражданина PDF (Русский)
Сємко Михайло Олександрович, Микита Олегович Братков 24-25
Ціннісні орієнтири людини постсучасності PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська 26-29
Роль Олександра Погорілка у становленні Харкова як міста-осередку європейської культури ХІХ століття PDF
Василь Володимирович Маліков 30-33
Культурні герої НТУ «ХПІ»: Марк Рейзен PDF
Марина Миколаївна Міщенко 34-36
Созидание и его реалии: от архаики до постмодернизма PDF (Русский)
Надежда Валентиновна Вандышева-Ребро 36-39
Учебный этикет и формирование культуры поведения студента ХТИ PDF (Русский)
Елена Александровна Петутина 40-42
Философско-культурологическое измерение системы «человек – культура» в условиях техноинтеллектуализации антропосферы: терминологический анализ PDF (Русский)
Виталий Евгеньевич Карпенко 43-47
Синтез науки и образования как условие формирования компетентности студента на первых курсах обучения в университете PDF (Русский)
Ольга Алексеевна Дольская, Кириченко Карина Сергеевна 47-50
Рецензия на учебно-методическое пособие В. Ф. Сухиной Экологическое образование и воспитание практическое внедрение в учебный процесс интегрированной программы экологического образования и воспитания. Saarbrucken. Германия: Laplambert academic publishing, PDF (Русский)
Яков Владимирович Тарароев, Андрей Геннадиевич Безродный 50-53
Особливості використання конкретизації при перекладі англомовних новин українською мовою PDF
Ірина Василівна Недайнова, Олексій Дмитрович Славутський 54-59
Лексико-стилістичні особливості перекладу англомовних текстів ЗМІ на українську мову PDF
Нуну Михайлівна Акоп'янц, Маргарита Юріївна Ворожбіт 59-63
Особливості перекладу бізнес-ідіом в англомовному економічному дискурсі PDF
Наталія Миколаївна Пільгуй, Анастасія Вчеславівна Доля 63-66
Метафора як засіб втілення наукового знання в англійській мові та проблема еквівалентності перекладу на українську PDF
Оксана Миколаївна Голікова, Ірина Ігорівна Ляшкова 67-70
Порівняння методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів PDF
Павло Володимирович Брінь, Яна Геннадіївна Сіробаба 71-72
Залучення іноземних інвестицій в економіку України PDF
Марина Петрівна Макаренко 73-75
Нові підходи до обліку основних засобів та ефективність обліку основних засобів в сучасних умовах PDF
Світлана Володимирівна Брік, Григорій Костянтинович Пинтя 76-78
Оцінка та розвиток інноваційного потенціалу підприємства PDF
Олександр Дмитрович Матросов, Вадим Ігорович Омельченко 79-80