РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗУМІННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ СУЧАСНОЇ ДІЙСНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Борисівна Годзь Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2717-1232
  • Олександр Анатолійович Круць Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0453-3635

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.2.02

Ключові слова:

реабілітація, війна, цілісність, відновлення, єдність, єдине, футурологія, екологічна футурологія, аналіз, синтез, хвороба, здоров’я

Анотація

Актуальність статті полягає в продовженні дослідження феномену війни та повоєння, в яких одним з головних проблемних питань є питання захисту, відновлення як загальної системи держави на всіх її складових компонентах, так і підтримка та відновлення громадян країни, технологій, виробництва та її природних ресурсів (де це можливо зробити). Війна представляє собою збройний конфлікт, в якому на разі як показує практика активно використовуються нові і старі форми зброї, технологій та інші елементи втручання та деструкції з боку ворога. Філософія тісно пов’язана з питаннями ідеології, питаннями здоров’я, тощо, саме тому, сучасна агресія супроти України при дослідженні показує низку відмінностей як у веденні війни, так і у питаннях теорії та практики реабілітації в порівнянні з попередніми війнами та, як наслідок, з очікуваним періодом повоєння. Саме це та відновлення цілісності або реабілітації і є питанням першочергового вивчення та запровадження їх висновків на теоретичному та практичному рівнях не лише у філософському просторі, але і в дисциплінах та галузях інших наук.

Біографії авторів

Наталія Борисівна Годзь, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії

Олександр Анатолійович Круць, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри філософії

Посилання

Alekseienko A.P. (2007). Dukhovnist: sutnist, evoliutsiia, formy vyiavlennia v etnosi: avtoref. dys... d-ra filosof. nauk: 09.00.04 ; Khark. nats. un-t im. V.N. Karazina. Kharkiv. 32 s.

Bondarevych I.M. (2008). Dukhovna tsilisnist osobystosti yak atrybut samorozghortannia liudyny: avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.04 ; Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Kyiv. 20 s.

Bryndikov Yu.L. (2018). Teoriia ta praktyka reabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv uchasnykiv boiovykh dii v systemi sotsialnykh sluzhb. Khmelnytskyi, Ternopil. Retrieved from https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/d-58-053-03/Dis_Bryndikov.pdf

Viktor I., Havryliuk Yu. (2019). Filosofsko-antropolohichnyi analiz rytualiv (na materiali ukrainskoi kultury). Suchasni tendentsii rozvytku osvity y nauky : problemy ta perspektyvy. Zb. nauk. prats. Vyp. 5. K.-L.-B. S. 187-190. Retrieved from https://langs.physio-pedia.com/uk/principles-of-rehabilitation-uk/

Vitko-Prysiazhniuk Ya. (2023). Suchasna movna polityka Ukrainy v konteksti pytannia natsionalnoi bezpeky. Mova i pravo: linhvistychnyi aspekt rozuminnia, tlumachennia ta zastosuvannia prava: Materialy mizhvuzivskoho kruhloho stolu (09 lystopada 2023 roku). Odesa: ODUVS. 178 s. S. 9-13.

Vozniuk O.V. (2005). Kontseptsiia tsilisnosti yak osnova filosofskoho syntezu znan. Zhytomyr : Ruta-Volyn. 654 s.

Volovyk H.V. (2001). Zhyttia yak tsilisnist: sotsialno-filosofskyi analiz: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 ; Zaporiz. derzh. un-t. Zaporizhzhia, 19 s.

Hodz N.B. (2017). Vstup do ekolohichnoi futurolohii : monohrafiia. Kharkiv. Vydavets Oleksandr Savchuk. 572 s.

Hodz N.B. (2022). Kontsept viiny v konteksti rozghliadu pytannia ekolohichnoi futurolohii ta zadachi vidnovlennia ta vidbudovy: filosofskyi aspekt. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva. № 2. S. 18-21. Retrieved from http://aprus.khpi.edu.ua/issue/view/16333

Hodz Nataliia. (2023). Standarty ta tradytsii u naukovii komunikatsii pid chas viiny ta povoiennoho prostoru (kulturolohichnyi ta ekolohichnyi aspekt). Ostrozki kulturolohichni chytannia: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Ostroh, 31 bereznia 2023 r.). Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». 100 s. S. 35-37.

Hodz Nataliia. (2023). Pytannia urbanistyky ta mentalne zdorovia v suchasnomu ta povoiennomu prostori Ukrainy. Sotsialni ta humanitarni tekhnolohii: filosofsko-osvitnii aspekt : Materialy IX mizhnarodnoi naukovo-teoretychnoi konferentsii (23-24 bereznia 2023 r. m. Cherkasy) ; uporiadnyk O.I. Astapova-Viazmina ; vidp. red. prof. A.I. Boiko. M-vo osvity i nauky Ukrainy, Cherkas. derzh. tekhnolohich. un-t Cherkasy :ChDTU. 133 s. S. 72-24. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=26m7EAAAQBAJ&lpg=PA72&ots=pdMror4utc&lr&hl=uk&pg=PA72#v=onepage&q&f=false

Hodz Nataliia. (2023). Praktychna storona ekolohichnoi futurolohii v svitli rosiisko-ukrainskoi viiny (rosiiskoi zbroinoi ahresii proty Ukrainy). Collection of theses of the International Scientific – Practical Conference «Managerial, social and technological innovations – the basis of the public good». «Upravlinski, sotsialni ta tekhnolohichni innovatsii v osnovi suspilnoho blaha». «Vadybinės, socialinės ir technologinės inovacijos – visuomenės gerovės pagrindas». Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos tezių rinkinys. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 30 -31 May, 2023. Marijampole. S. 34-35. Retrieved from https://marko.lt/wp-content/uploads/2023/09/Tesis-book_Marijampole_2023_pdf.pdf

Hodz N.B., Kruts O.A. (2023). Prychyny rozghliadu fenomenu tsilisnosti u konteksti dukhovnoho ta fizychnoho zdorovia natsii. Filosofiia v suchasnomu sviti: Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 17–19 lystopada 2023 r. ; Red. kol. Ya.V. Tararoiev, A.V. Kipenskyi, O.O. Dolska [ta in.]. Kharkiv. 205 s. S. 175-176.

Horlynskyi V.V. (2011). Filosofiia bezpeky i staloho liudskoho rozvytku: tsinnisnyi vymir : monohrafiia. K. : Vy d.PARAPAN. 390 s. Retrieved from https://ap.uu.edu.ua/article/308

Denisova O.V. (2002). Biosotsialni zasady mystetstva v konteksti koevoliutsiinoi paradyhmy: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 ; Tavr. nats. un-t im. V.I.Vernadskoho. Simf. 20 s.

Krutov V. (2022). Kurs – zdorova kraina. Natsionalna innovatsiina stratehiia reorhanizatsii ta rozvytku systemy medyko-psykholohichnoi reabilitatsii ta ozdorovlennia – zasib zabezpechennia staloho rozvytku ukrainskoi derzhavnosti. Fitoterapiia. Chasopys. № 3. S. 68–77. Retrieved from https://www.phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua/journal/2022/3/6.pdf

Kuzmenko V.V. (2003). Pryntsypy dydaktyky yak obiekt istoryko-filosofskoi refleksii: avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.05 ; Nats. metalurh. akad. Ukrainy. D. 18 s.

Mova i pravo: linhvistychnyi aspekt rozuminnia, tlumachennia ta zastosuvannia prava: Materialy mizhvuzivskoho kruhloho stolu (09 lystopada 2023 roku). Odesa : ODUVS, 2023. 178 s.

Ponomarenko V.V. (1999). Evoliutsiia khtonichnoho obrazu v ukrainskomu folklori: avtoref. dys... kand. filol. nauk: 09.00.12 ; Kyiv. un-t im. T. Shevchenka, In-t ukrainoznav. K. 19 s.

Prudnikova O.V. (2007). Liudskyi vymir u suchasnomu kontsepti sotsialnoho prohresu (filosofsko-istorychnyi analiz): avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 ; Khark. un-t povitr. syl im. I. Kozheduba. Kharkiv. 17 s.

Rerikh I.V. (2021). Fenomen «Iedynoho» u filosofii Maksa Shtirnera». Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia» Fakultet humanitarnykh nauk Kafedra filosofii ta relihiieznavstva. 45 s. Retrieved from https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b1144bc0-839b-442d-9432-b2fc98adc103/content

Ryzhkova S.A. (2005). Znannia ta tekhnolohii v istorychnykh prostorakh kultury: avtoref. dys... d-ra filos. nauk: 09.00.02 ; Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv. 36 s.

Rozhkova Yu.A. (2009). Hromadianske suspilstvo i osobystist: formy vzaiemodii: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 ; Donets. nats. un-t. Donetsk. 16 s.

Chaika I.Iu. (2005). Systemna tsilisnist suspilstva yak faktor yoho prohresyvnoho rozvytku: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 ; In-t vyshch. osvity APN Ukrainy. Kyiv. 20 s.

Chudomiekh V.M. (2003). Tsilisnist zhyvoho v konteksti suchasnoho pryrodoznavstva (ontolohichni osnovy): Avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.01 ; Tavr. nats. un-t im. V.I.Vernadskoho. Symf. 20 s.

Sharypin A.V. (2008). Antropolohizm i kohnityvna semantyka: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.02 ; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka. Kyiv. 16 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА