ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ І ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА РЕЧІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.10

Ключові слова:

наука, наукові проблеми, сучасний, Християнство, філософія

Анотація

У цій статті розглядаються важливі проблеми сучасних природничих наук, зокрема наук, пов’язаних із фізіологією та пропонується одне загальне філософське та методологічне вирішення багатьох із цих фундаментальних проблем. Крім того, розглядається ситуація у науці, котра склалася на сьогоднішній день та ті причини, відповідно до яких вона склалася саме таким чином. Ми знаходимо, як позитивні моменти, так і ті, яке було б можливо доопрацювати, зокрема завдяки нашій запропонованій тезі. Крім того, у статті відбувається перехід до розгляду Християнства, зауважується насущність релігії для людини, виходячи із її природи а кажеться про те, що Християнство необхідне не тільки для звичайної людини, але і розумний Християнский підхід міг би стати у нагоді у лоні самої науки. Християнство розуміється, як те, що дає сенс, як цьому світу, так і окремому створінню. У той самий час, вказується важливість характеру філософії, котра крім важливої роді у науці, а саме, як створювача її методології, наприклад, також є посередником між наукою і християнством. Ми вступаємо у полеміку із вченими, котрі відкидають Християнство та взагалі релігію, як таке, що протирічить і заважає науці, та приводимо свої аргументи.

Посилання

Аквинский Ф. Суммы теологии. URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/ (дата обращения 26.02.2020).

Базыма Б. А. Цвет и психика. URL: http://psyfactor.org/lib/colorpsy4.htm (дата обращения 26.02.2020).

Бекон Ф. Великое восстановление наук. Новый органон. URL: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (дата обращения 26.02.2020).

Дельгадо Х. Мозг и сознание. Москва: Мир, 1971.

Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва: Мысль, 1986 624 c.

Мурик С. О природе эмоций. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/5972/ (дата обращения 26.02.2020).

Фидровская М. Любовь, как дар Бога и как смысл и часть души и сознания. Science and education a new dimension. Humanities and social science, vol. 31, issue185.

Фидровская М. Г. Приятное и неприятное, как основные формы восприятия души в истории философии. Вісник Харківського національного університету, серія «Теорія культури і філософія науки», випуск 58.

Фидровская М. Г. Философский концепт «души», как устремленность к благу. Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52.

Шишкоедов П. Общая психология. URL: https://books.google.com.ua/books?id=-0imCgAAQBAJ&pg =PT202&lpg=PT202&dq=общая+психология+глава+7+эмоции&source#v=onepage&q=Конт-Спонвиль Андре Сциентизм (Scientisme) (дата обращения 26.02.2020).

Akvinskiy F. Summy teologii. [Sums of theology] Available at: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/ (accessed 26.02.2020).

Bazima B. A. Zvet I psihika [The color and the psychics] Available at: http://psyfactor.org/lib/colorpsy4.htm (accessed 26.02.2020).

Bacon F. Velikoe vosstanovlenie nauk. Noviy organon. [The great recovery of sciences. The new organon] Available at: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (accessed 26.02.2020).

Delgado H. Mozg I soznanie [The brain and the consciousness]. Moscow, Mir, 1971.

Diogen Laercii. O jisni, ucheniyah I izrecheniyah znamenitih filosofov [About the life, learning and quotations of famous philosophers]. Moscow, Misl, 1986. 624p.

Murik S. O prirode emocii [About the nature of emotions] Available at: https://www.nkj.ru/archive/articles/5972/ (accessed 26.02.2020).

Fidrovska M.Lubov kak dar Boga I kak smisl I chast dushi I soznania. [Love as a gift of God and as a sence and part of the soul and consciousness]. Science and education a new dimension. 2018, vol. 31, issue: 185.

Fidrovska M. G. Priyatnoe I nepriyatnoe, kak osnovniye formi vospriyatiya dushi v istorii philosophii. [Pleasant and unpleasant as main forms of perception of the soul in history of philosophy] Visnik Harkivskogo nazionalnogo universitetu, seriya «Teoriya kulturi, filosofiya nauki». Issue 58.

Fidrovska M. G. Philosophskiy concept dushi, kak ustremlennost k blagu. [Philosophical concept of the soul as an aspiration of good]. Visnik NTU «KhPI». 2017, no. 52.

Shishkoedov P. Obshaya psihologiya [General psychology] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=-0imCgAAQBAJ&pg =PT202&lpg=PT202&dq=общая+психология+глава+7+эмоции&source#v=onepage&q= (accessed 26.02.2020).

##submission.downloads##