DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Роль Олександра Погорілка у становленні Харкова як міста-осередку європейської культури ХІХ століття

Василь Володимирович Маліков

Анотація


УДК 352:351 (477.54) «18/19»

Роль Олександра Погорілка у становленні Харкова як міста-осередку європейської культури ХІХ століття / В. В. Маліков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 13 (1185). – С. 30-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2227-6809.

У статті аналізується теоретичний доробок та практичні заходи професора Харківського технологічного інституту Олександра Костянтиновича Погорілка як визначного громадського діяча Харкова на межі ХІХ–ХХ століть. Його діяльність осмислюється автором у контексті процесів модернізації українського міста та засвоєння надбань тогочасної європейської цивілізації. Розкриваються соціальні, культурно-просвітницькі, гуманістичні аспекти діяльності О. Погорілка на посаді міського голови Харкова. Дослідження його подвижницької праці висвітлює ключову роль вітчизняної інтелігенції у розвитку міста.

Ключові слова: місто, модернізація, європейська культура, самоврядування, міський голова, інтелігенція.


Повний текст:

PDF


ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства