ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Михайловська Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7682-2292

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.2.14

Ключові слова:

державна політика, екологічна сфера, екологічна безпека, громадська свідомість, екологічні ризики, екологічні виклики, охорона довкілля

Анотація

У статті досліджено питання взаємозв’язку державної політики, екологічної сфери та безпеки. Було визначено, що основна проблема полягає у виробленні та ефективному впровадженні державної екологічної політики, яка б забезпечувала сталий розвиток та екологічну безпеку, враховуючи сучасні екологічні виклики. В статті наголошується, що екологічна політика може бути інтегрована у різні сфери суспільного життя (економіку, соціальну політику, сферу освіти та здоров’я). Підтверджено, що питання державної політики в екологічній сфері потребують розробки комплексного підходу, що включатиме законодавче регулювання, науково-дослідну діяльність, освіту та залучення громадськості. Досліджено зв’язки між державною політикою в екологічній сфері та безпекою (зв’язок зі здоров’ям та добробут населення; ризики екологічного забруднення повітря, води та ґрунту; вплив екологічної політики на енергетичну безпеку) важливим фактором, що сприяє соціальній стабільності, посилює довіру до влади та підвищує громадську свідомість щодо екологічних питань визнано активну участь громадськості у формуванні та реалізації екологічної політики. Схарактеризовано законодавче поле щодо екологічної політики та перераховано першопричини екологічних проблем в Україні. Описано екологічні ризики, що пов’язані з веденням військових дій. Наведено дані з офіційного ресурсу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «ЕкоЗагроза» щодо та вплив на довкілля. Визначено роль роботи із залучення громадськості та освітніх кампаній, спрямованих на підвищення свідомості громадян щодо екологічних проблем та необхідності їх вирішення. Розкрито важливість глобальних екологічних викликів та їх впливу на здоров’я людини, економіку та стабільність суспільства. Наголошено на необхідності формування інтегрованого підходу до екологічно зумовлених захворювань в контексті безпеки. Підкреслено необхідність залучення широкого кола стейкхолдерів, включаючи урядові установи, наукову спільноту, бізнес-сектор та громадянське суспільство. Представлено напрями підвищення ефективності державної політики в екологічній сфері та наведено їх характеристику.

Біографія автора

Ольга Вікторівна Михайловська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування

Посилання

Khylko M.I. (2017) .Ekolohichna bezpeka Ukrainy: Navchalnyi posibnyk. K. 267 ark.

Shevchenko O.A. (2021). Ekolohichna ta prodovolcha bezpeka yak skladovi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u stratehichnomu formati. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. S. 110-117. Retrieved from https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/20.pdf

Reznikova O.O. (2022). Natsionalna stiikist v umovakh minlyvoho bezpekovoho seredovyshcha : monohrafiia. K. : NISD. 532 s.

Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 1162 p. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.24

Haievskyi I.V. (2019). Ekolohichna polityka derzhavy: sutnist, osnovni kontseptsii ta pidkhody. Tom 30 (69). № 4. S. 42-46. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/08

Kolienov O. (2016). Sutnist ekolohichnoi polityky v konteksti derzhavnoho upravlinnia. S. 136-141. Retrieved from https:// nuczu.edu.ua/ sciencearchive/ PublicAdministration/ vol4/ 20_2016.pdf

Zablodska I.V., Chepa Yu.V. Problemy ta perspektyvy ekolohichnoi polityky v Ukraini. Retrieved from http://surl.li/pflel

Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 05.03.1998 № 188/98-VR

Verkhovna Rada Ukrainy; Konstytutsiia Ukrainy, Konstytutsiia vid 28.06.1996 № 254k/96-VR

Natsionalna ekolohichna polityka. Ofitsiinyi vebsait Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv. Retrieved from https://mepr.gov.ua/diyalnist/natsionalna-ekologichna-polityka/

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 № 2697-VIII

Ofitsiinyi resurs Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv «EkoZahroza». Retrieved from https://ecozagroza.gov.ua/

Bulba V.H. Biriukov V.V. (2021). Kontseptualni zasady derzhavnoho rehuliuvannia formuvannia ta zberezhennia ekolohichno bezpechnoho seredovyshcha v Ukraini. RS Global Sp. z O.O., Poland, International Journal of Innovative Technologies in Economy 2 (34). Retrieved from https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2014/1782

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31