ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Віталій Вікторович Круглов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7228-8635
  • Діна Акрамівна Терещенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0633-0097

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.2.13

Ключові слова:

державне управління, технології, інноваційні підходи, механізми, інструменти, цифровізація

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи до впровадження інновацій у системі державного управління. В умовах швидких технологічних змін та глобалізації, інновації є ключовим фактором адаптації системи державного управління до складних викликів. Метою статті є аналіз та вивчення сучасних підходів у галузі інновацій державного управління. Дослідження тематики показує зростаючий інтерес науковців до питань інновацій у державному управлінні. Водночас залишаються проблеми, пов’язані з безпекою та особливостями впровадження інноваційних стратегій у вказаній сфері. Розглянуто різні форми інновацій, зокрема технологічні (впровадження цифрових технологій, штучного інтелекту, інформаційних систем тощо), соціальні (нові підходи у взаємодії зі споживачами публічних послуг та державою), інновації в управлінських процесах і наданні послуг, що передбачає підвищення якості та ефективності державного управління. Огляд практичного досвіду засвідчує, що провідну роль в інноваціях державного управління відіграє цифрова трансформація – розвиток електронного урядування, відкритих даних, інтегрованих платформ надання адміністративних послуг. Виокремлено ключові інновації електронного урядування: електронні податки, документообіг, платежі, портали надання адміністративних послуг. Проаналізовано переваги використання відкритих даних. Розглянуто інтегровані багатофункціональні центри обслуговування громадян та концепцію «держави як платформи» з єдиною екосистемою даних та сервісів. Окремо виділено підходи до класифікації інновацій за сферами: сервісні, технологічні, управлінські, системні, соціальні. Проаналізовано інноваційні моделі державного управління: класичну бюрократичну модель, новий публічний менеджмент, мережеве управління, неовеберіанську модель. Розглянуто перспективи застосування штучного інтелекту та забезпечення кібербезпеки як пріоритетні напрями в контексті цифрової трансформації. Впровадження інновацій у державному управлінні є комплексним стратегічним завданням, яке потребує системних зусиль щодо модернізації як організаційних структур, так і кваліфікації державних службовців.

Біографії авторів

Віталій Вікторович Круглов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри соціології і публічного управління

Діна Акрамівна Терещенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціології і публічного управління

Посилання

KPMG International (2021). Modernizing government: Global trends. Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2021/07/modernizing-government-global-trends.pdf

International Labour Office. (2020). Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf

Maschenko O.V., Kozachenko Yu.P. (2023). Zaprovadzhennia protsesu tsyfrovizatsii u diialnist orhaniv derzhavnoi podatkovoi sluzhby [Introduction of the Digitization Process in the Activities of the State Tax Service]. Pravo ta derzhavne upravlinnia. № 3. S. 101–111.

Kopnyak K.V., Pokynchereda V.V. (2020). Elektronnyi dokumentoobih v publichnomu upravlinni: problemy vprovadzhennia, perevahy ta perspektyvy [Electronic Document Flow in Public Administration: Implementation Issues, Benefits, and Prospects]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. №10. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.35.

Buchkovska O.Yu., Veremchuk O.V. (2020). Elektronne upravlinnia yak osnova vzaiemodii derzhavy ta suspilstva v Ukraini [E-government as the Basis for Interaction between the State and Society in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. № 3. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1600.

Bernaziuk O.O. (2019). Elektronne upravlinnia yak osoblyva forma publichnogo upravlinnia: ponyattia ta problemy zaprovadzhennia [E-government as a Special Form of Public Administration: Concepts and Implementation Issues]. Nauk. visnyk Uzhhorod. nats. un-tu. Seriia Pravo. Vyp. 55. Tom 2. S. 32–35.

Kovtun M.S., Khriakova N.O. (2018). Vidkryti dani v Ukraini: sutnist ta stan rozvytku [Open Data in Ukraine: Essence and State of Development]. Forum prava. №. 2. S. 66–73.

Spasibov D.V. (2017). Innovatsiini elektronni servisy nadannia administratyvnykh posluh [Innovative Electronic Administrative Services]. Pravo ta derzhavne upravlinnia. № 1 (26). S. 197–202.

Tymchenko M. (2022). Rozvytok servisu "Diia" v umovakh viiny. Novi mozhlyvosti publichnogo upravlinnia [Development of the "Diia" Service in the Conditions of War. New Opportunities for Public Administration]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok. № 17. S. 834–866.

Rocha J.A.O., Zavale G.J.B. (2021). Innovation and Change in Public Administration. Open Journal of Social Sciences. № 6 (9). Р. 285–297.

De Vries H., Bekkers V., Tummers L. (2016). Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. Public Administration. № 94 (1). Р. 146–166.

Cinar E. (2021). Public Sector Innovation. Innovation Management and New Product Development, edited by Trott, P, London: Pearson, 7th ed. Р. 80–96.

Cinar E., Simms C., Trott P., Demircioglu M.A. (2022). Public sector innovation in context: A comparative study of innovation types. Public Management Review. Р. 1-29. DOI: 10.1080/14719037.2022.2080860.

Lamovšekй N. (2023). Analysis of Research on Artificial Intelligence in Public Administration. Central European Public Administration Review. № 21 (2). Р. 77–96.

Kruhlov V., Latynin M., Horban A., Petrov A. (2020). Public-private partnership in cybersecurity. CEUR Workshop Proceedings. № 2654. Р. 619–628

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31