ТРАНСГУМАНІЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДО БЕЗСМЕРТЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РОЗВИЛКИ

Автор(и)

  • Андрій Миколайович Косс Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0009-0001-6158-3540

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.2.03

Ключові слова:

гуманізм, людина, теогуманізм, класичний гуманізм, механістично-функціональний гуманізм, постгуманізм, неогуманізм, наука, біоцентризм, антропоцентризм, трансгуманізм, еволюція, емпатія, біоетика

Анотація

У статті використовується аналітико-системний, антропологічний, концептуальний, порівняльно-емпатичний, історико-хронологічний, історико-компаративістський та інші підходи, які дають можливість спиратися на терміни: теогуманізм, класичний гуманізм, механістично-функціональний гуманізм, постгуманізм, неогуманізм. В античний період починають з’являтися різні джерела та підходи щодо розуміння людини як природної істоти. Виникають різноманіття джерел та течій розуміння гуманізму. У той час існував рабовласницький лад, в якому розглядали рабів як знаряддя праці, які мають здатність розмовляти, на відмінну від биків, візків, лопат та плугів. Такі стосунки не можна назвати емпатичними взаємовідносинами, в той самий час рабовласники проявляли емпатію до рівних своєму соціальному класу. В епоху Середньовіччя виникає гуманізм, який базується на сутності обожнювання людини, її взаємозв'язків із себе подібними та світом через призму теоцентризму. Цей підхід сформував теорію теогуманізму, на базі якого сформувався теотрансгуманізм, який застосовував релігійно-духовні технології для вдосконалення душі. На цьому еволюційному етапі гуманізму тіло розглядається як джерело низинних егоїстичних бажань та гріхів. Теотрансгуманізм відкриває шлях до безсмертя через порятунок від гріховних думок та вчинків, а взаємини між людьми базуються на любові через божественну іскру в кожному індивіді. В епоху Відродження відбувається повернення до природності людини, але вже на біологічній основі. Цей гуманізм базується на антропоемпатії та застосовує тілесно спрямовані технології для вдосконалення індивіда. Антропогуманізм, на відмінну від теогуманізму, розглядає тілесні потреби людини не як гріховну природу, а джерело, яке дозволило підкорити тварин та природу своїй волі. Цей еволюційний етап гуманізму базується на антропоцентризмі та антропоемпатії та вбачає вдосконалення людини через тілесно спрямовані технології. Завдяки активному розвитку різноманіття технологій з'являються заводи та фабрики, робиться акцент на необхідності задоволення постійно зростаючих потреб суспільства, а людина починає розглядатися як природно-функціонуюче явище. Виникає механістичний гуманізм, у рамках якого індивід ототожнюється з механізмом, годинником та вічним двигуном, та використовує для вдосконалення своєї тілесності особливості роботи верстатів, машин та інших механізмів. Застосування механістичних технологій дозволяє підвищити функціональні можливості людини, а тілесність виступає її просторово-часовим обмеженням. На цьому етапі починають виникати постгуманістичні тенденції. Якщо механістичний гуманізм розглядає технології для поліпшення процесів функціонування, то постгуманізм їх застосовує в аспекті вдосконалення якості тілесного вмістилища, яке є межею буття людини. З’являється більш глибинне розуміння можливостей людського функціонування та перспектива реалізації давньої мрії людства набуття безсмертя. У рамках постгуманізму постає проблема установлення меж буття людини. Адже їх технотрансгуманістичне порушення веде до деформування антропоцентризму та ставить до провідних позицій технології та егоїзму. У рамках постгуманізму формується нове ставлення до розуміння людини як біологічно-штучного явища. При використанні біоетики межа розуміння людини постійно змінюється та залежить від прогресу науки та технологій. Все це призводить до формування нового еволюційного етапу гуманізму – неогумагнізму, який базується на антропобіоцентризмі та біоантропоемпатії, та має вплив на формування сучасного планетарного світогляду.

Біографія автора

Андрій Миколайович Косс, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри філософії

Посилання

Dante A. (1306). The Divine Comedy. in translated by H. W. Longfellow. 429 p.

Koss A. (2023). Transformatsii humanizmu: mizh naukoiu i filosofiieiu. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii. T. 42. S. 57-63. DOI: 10.32782/apfs.v042.2023.10.

More M. (2013). The Philosophy of Transhumanism. The Transhumanist Reader ; ed. M. More, N. Vita-More. Chichester : Wiley-Blackwell. Ch. 1. P. 3–17.

Ferrando F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms: Differences and Relations. Existenz: An international Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts. Vol. 8, № 2. P. 26-32.

La Mettrie J.-O. de. (1749). Man a machine ; in translated by Marquifs DArgens. London. 87 r.

Condorcet M. de. (1795). Outlines of an historical view of the progress of the human mind / in translated from the French. Philadelphia. 293 r.

Haldane J.-B.-S. (1924). Daedalus or Science and the Future. New York. 93 s.

Moravec H.P. (1999). Robot : Mere Machine to Transcendent Mind. New York : Oxford University Press. 227 p.

Kurzweil R. (1999). The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence. New York : Viking. 289 p.

Huxley J. (1957). New Bottles For New Wine : Essays. London : Chatto & Windus. 318 r.

Ettinger R.-C.-W. (1964). The Prospect Of Immortality. New York : Doubleday. 179 p.

Hassan I. (1977). Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? The Georgia Review. Vol. 31, № 4. P. 830-850.

Baudrillard J. (1994). The Illusion of the End ; in translated by Chris Turner. Cambridge : Polity Press. 123 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА