МЕТОД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ОСНОВІ З’ЄДНАННЯ ТРІАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.1.07

Ключові слова:

публічне управління, системне мислення, з’єднання тріад, лінійна модель, системна модель, структурна модель

Анотація

Стаття присвячена аналізу розробці методу публічного управління соціальними процесами на основі з’єднання тріад. Системна модель заснована на понятті системи і являє собою множину концептів (об’єктів, понять) і множини зв’язків між ними, що утворюють єдине ціле. Ця єдність може бути представлена як в ієрархічній, так і багатопов’язаній, а також тріадній формі. Структурна модель є найпершою сходинкою до конкретизації будови системи. Структурна модель - це системна модель, у якій конкретизовано цілісність. Запропонована системна концепція досягнення мети через побудову послідовно з’єднаних тріад як елементарних систем охоплює всі найважливіші етапи організаційних дій, об’єднуючи їх в єдину систему зі зворотним зв’язком. Даний підхід знижує невизначеність у вирішенні завдань вибору різних варіантів при побудові проміжних об’єктів. З точки зору даного підходу оптимізація шляху до досягнення мети лежить в розвитку і вдосконаленні кожної тріади.

У цілому, системне мислення у формі тріад сприяє породженню нових пов’язаних одна з одною тріад, що підтверджує логічну послідовність і безперервність процесу системного мислення. Системне мислення у формі тріад сприяє породженню нових пов’язаних одна з одною тріад, що підтверджує логічну послідовність і безперервність процесу системного мислення.

Біографії авторів

О. В. Поступна, Національний університет цивільного захисту України

доцент кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор

А. В. Рубан, Національний університет цивільного захисту України

доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту НУЦЗУ, кандидат наук з державного управління, доцент

В. О. Шведун, Вища школа управлінських кадрів

доктор наук з державного управління, професор

Посилання

Cherneva G. (2017). Fractal Models for Approximation of Random Processes. Proceedings of the Technical University of Sofia. Vol. 67. Issue 2. P.171-176.

Manyika J., Chui V., Brown B., Bughin J., Dobbs R., Roxburgh C., Hung Byers A. (2011). Big data techniques and technologies. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. P. 27-31.

Marinov M. (2020). Four-Dimensional Encoding of Character Sequences and Evaluation of their Similarities and Differences. Proceedings of the Technical University of Sofia. Vol. 70. Issue 2. P. 1-20.

Mozhaiev M, Buslov P., Shvedun V. (2020). Development of unclear criteria for determining the significance of a composite social profile information. Information Protection. Vol. 4. Issue 22. P. 119–126.

Ruban A. (2018). The conceptual bases of state regulation of the national security. Authority and Society (History, Theory, Practice), Vol. 4(48). P. 166−167.

Ruban A., Shvedun V. (2019). Research of indicators of state regulation of national security condition of Ukraine. Authority and Society (History, Theory, Practice), Vol. 1(49). P. 135–143.

Slavov D. (2019). Programming Languages for Artificial Intelligence. Proceedings of the Technical University of Sofia. Vol. 69. Issue 2. P.43-52.

Shvedun V., Streltsov V. & Buslov P. (2018). Modern Tendencies of Data Protection in the Corporate Systems of Information Consolidation. International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology. P. 285–288.

Robinson I., Webber J., Eifrem E. (2013). Graph Databases. O’Reilly Media. 178 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07