ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІЛОСОФІВ

Автор(и)

  • М. В. Смоляга Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3418-0420
  • Т. М. Дишкант Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5026-7913

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.1.03

Ключові слова:

духовність, духовний світ особистості, духовний розвиток, мораль, структура духовності

Анотація

Стаття присвячена проблемі духовності особистості. На підставі виявлення сутнісних характеристик духовного світу особистості формуються загальне уявлення про його багатогранність, інтелектуальний запит щодо його структурного аналізу. Спроба такого аналізу здійснюється на основі звернення до праць видатних вітчизняних філософів, які створили певні теоретичні засади для подальшого осягнення феномена духовності. Автор звертається до праць С. Кримського, М. Поповича, І. Беха, В.О. Лозового з метою виявлення загальної структури духовності особистості. До складу такої структури в якості духовної основи належать Ціннісно-смисловий універсум та різноманітні форми духовної іррадіації та духовного впливу. Таке розуміння духовного світу особистості вимагає реалізації культурно-діяльнісного підходу у духовному вихованні.

Біографії авторів

М. В. Смоляга, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент кафедри філософії, доцент; кандидат філософських наук

Т. М. Дишкант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Beilin M.V. (2014). Nanotekhnolohiia yak proryv u postneklasychnii nautsi : monohrafiia. Kharkiv : Vyd-vo «Oberih». 418 s.

Bekh I.D. (2018). Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnostei : monohrafiia. Kyiv – Chernivtsi : «Bukrek». 320 s.

Hazniuk L.M. (2019). Transformatsiia liudskoho buttia u suspilstvi spozhyvannia. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S. 120–124.

Dashytska L. (2010). Moralne vykhovannia shkoliariv zasobamy muzychnoho mystetstva. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia № 1. S. 175 – 180.

Dyshkant T.N. (2019). Problema samorozvytku u suchasnykh realii kultury postmodernizmu. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S. 154–156.

Drach I.F., Krymskyi S.B., Popovych M.V. (1984). Hryhorii Skovoroda: Biohrafichna povist. K. : Molod. 216 s. (Uslavleni imena. Vypusk 60).

Yermolenko A.M. (2006). Tsinnisno-smyslovyi universum ta universum dyskursu. Dukh i litera. № 15–16. S. 179 – 184. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/149244559.pdf

Kipenskyi A.V., Malikov V.V. (2019). Do pytannia rozuminnia dukhovnosti u suchasnomu sviti. Zbirka materialiv miskoho naukovo-praktychnoho seminaru «Formuvannia dukhovnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv», 16 bereznia 2018 r. Kharkiv : KhNUBA. S. 7–13.

Kozachenko N.P. (2020). Koly ne pratsiuie krytychne myslennia i dlia choho nam zdorovyi hluzd. Aktualni problemy dukhovnosti. № (21). S. 204–228. https://doi.org/10.31812/apd.v0i21.4371

Karpenko I.M. (2011). Teoretychni zasady katarsychnoho vykhovannia dukhovnoi kultury osobystosti. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia ta praktyka. № 1 (42). S. 45–58.

Krymskyi S.B. (2011). Za mezheiu shchastia i neshchastia (zapys ta redaktsiia monolohu filosofa Viktorom Tsionom 24 chervnia 2011, 12:46) Retrieved from https://web.archive.org/web/20140223015550/http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/za_mezheyu_schastya_i_neschastya.html

Krymskyi S.B. Kontury dukhovnosti: novi konteksty indyvidualnosti. Retrieved from https://studfile.net/preview/8816631/page:4/

Krymskyi S.B. (2002). «Pryntsypy dukhovnosti KhKhI stolittia». Hazeta «Den»: № 210, 15 lystopada 2002. Retrieved from http://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/sergey-krymskiy-principy-duhovnosti-hhi-stoletiya

Krymskyi S.B. (2002). Fenomen mudrosti u tvorchosti Hryhoriia Skovorody. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. № 12. S. 42 – 46.

Krymskyi S.B. (2000). Filosofiia yak shliakh liudianosti ta nadii. K. : Kurs. 308 s.

Lozovoi V. O. (2014). Moralna kultura osobystosti yak sertsevyna yii dukhovnosti. Dukhovno-moralnisni osnovy ta vidpovidalnist osobystosti u doli liudskoi tsyvilizatsii: zb. nauk. pr.: po materialam Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 5–6 lystop. 2014 r.: v 2 ch. : Ch. 1 ; pid red. O.H. Romanovskoho, Yu.I. Panfilova. Kharkiv: NTU «KhPI». S. 20–24.

Mishchenko V.I. (2022). Kontury novoi morali hlobalnoho svitu. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva: zb. nauk. pr. Kharkiv : NTU «KhPI». № 2. S. 91–99.

Mishchenko V.I. (2017). Osiahnennia dukhovnosti. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriia “Filosofiia. Filosofski perypetii». Vypusk 56. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9950

Nakonechna O.P. (2004). Estetychne yak typ dukhovnosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia dok. filos. nauk: spets. 09.00.08 «Estetyka». Kyiv. 34 s.

Ponedilok A.I., Ponedilok B.A. (2019). Proiavy samoruinatsii osobystosti v subkulturi suchasnoi molodi: novi tendentsii. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S.159-153

Radutnyi O.E. (2019). Antykrykhkist samorozvytku osobystosti proty chornoho lebedia shtuchnoho intelektu ta tsyfrovoi liudyny. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S. 129–134.

Sidak L.M. (2019). Podolannia liudskoi osobystosti: proektsiia vid humanizmu do posthumanizmu. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S. 138–145.

Popovych M.V. (1985). Svitohliad davnikh slovian. K. : Naukova dumka. 167 s.

Shapoval V.N. (2019). Chelovek v sovremennom myre: samorazvytye yly samorazrushenye? Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi», 15 lystopada 2019 roku, NIuU im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv : Pravo. S. 103 – 107.

Sheler M. Polozhennia liudyny u kosmosi. Retrieved from https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/antropologija/problema_cheloveka_v_zapadnoj_filosofii_perevody_1988/5-1-0-161

Kurzweil M. (1999). The Age of Spiritual Machines. N.Y. 388 r.

Chmielewski Adam. (2014). Do szego potrzebna jest filozofia? Filo–Sofija. №. 26 P. 41–54. Retrieved from www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/.../714

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА