ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ ГІРНИЧІ СПІЛЬНОТИ: АСПЕКТИ ГЕОЕКОЛОГІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.1.10

Ключові слова:

видобуток корисних копалин, громади, геоекологія, якість життя

Анотація

Мультидисциплінарний характер якості життя вимагає відповідного визначення цього поняття. Хоча це специфічно для галузі соціології, воно все частіше з’являється в екології, економіці, охороні здоров’я, кліматології тощо. Таким чином, феномен метаморфоз охоплює різні сфери діяльності, які спричиняють природні та технічні зміни. Модифікація природних систем та їх трансформація внаслідок природно-технічних причин, характерна для постіндустріальних гірничодобувних територій, наближає нові галузі досліджень до географічного середовища. Аналіз якості життя громад у цих районах передбачає трансдисциплінарний підхід (між різними дисциплінами та всередині них, а також за межами будь-якої з них), щоб зрозуміти фізіономію та здоров’я ландшафтів, відповідно, екологію ландшафтів, завантажених життєвими ресурсами. Через призму геотектонічних рухів в останній період часу, окрім безпечного підземного видобутку корисних копалин, забезпечення безпеки та здоров’я в публічних і приватних надземних просторах потребує необхідності аналізу реальної ситуації, насамперед у державних установах, державній та приватній системі охорони здоров’я (лікарні, амбулаторії). У цій статті коротко оглядається геоекологія якості життя, зосереджуючись на найважливіших визначеннях концепції та висвітлюючи елементи, застосовні до постіндустріальних гірничих районів.

Біографії авторів

Юліан Оффенберг, University of Petroșani, Romanian Academy of Technical Sciences

Доктор технічних наук, професор, Петрошані, Румунія

Крістіан Овіду Фратіла, University of Oradea, Doctor in Medicine

Доктор медицини, професор

Іоана Тіберія Іліаш, University of Oradea

Доктор медицини

Ніколає Іліаш, University of Petroșani, Romanian Academy of Technical Sciences

Доктор технічних наук, професор

Олександра Оффенберг, University of Petroșani

докторант

Сорін Міхай Раду, University of Petroșani, Romanian Academy of Technical Sciences

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Offenberg, I. (2018). Environmental management and geoecology in the mining sector. Impressum publishing house, Chișinău. P. 274.

Iliaș, N. Radu, S.M. Offenberg, I. (2021). Geosciences – Inter and transdisciplinarity in mining sciences, Conference Days of the Romanian Academy of Technical Sciences (ZASTR) Edition XVI, București. Retrieved from https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/sessionprogramme/ITS

Iliaș, N. Radu, S.M. Offenberg, I. (2019). Geoecology and geotechnologies. București, AGIR publishing house. P. 135-136.

Wirth, P., Černič, M.B. Fischer, W. (2012). Post-Mining Regions in Central Europe. Problems, Potentials, Possibilities. München. P. 5-6.

Iliaș, N. Radu, S.M. Offenberg, I. (2019). Geoecology of the quality of life – Load with life resources of the geographical environment. National Institute of Economic Research (INCE), International Scientific-Practical Conference Edition XIV. Chişinău. P. 359-371.

Mărginean, I. (2004). The Romanian social model from the perspective of the population’s quality of life. Quality of life magazine. No. 3-4. P. 216.

Mărginean, I. Precupețu, I. (2011). The quality-of-life paradigm, Romanian Academy Publishing House, București. P. 17.

Society: definition. Retrieved from https://ro.wikipedia.org/wiki/Societate_(sociologie)

Recource: definition. Retrieved from https://dexonline.ro/definitie/resurs%C4%83.

UN millennium development goals. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/millennium-development-goals-mdgs.html

Sustainable development goals. Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/international-strategies/sustainable-development-goals_ro

Toc, Sebastian (2021). Cercetarea calității vieții în România. O analiză a studiilor publicate în Revista „Calitatea vieții” în intervalul 1990−2020.Calitatea Vietii 32(3). P. 1-25. DOI:10.46841/RCV.2021.03.05. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/355292437_Cercetarea_calitatii_vietii_in_Romania_O_analiza_a_studiilor_publicate_in_Revista_Calitatea_vietii_in_intervalul_1990-2020

Mărginean, I. (2004). Quality of Life in Romania, (ed.) București: Expert. 206 p.

The Gallup Organization, Initial Impact Assessment Study of the Mining Communities Social Development Scheme. (2007). Abridged Report, București. P. 2-4.

Stănescu, I. (2018). Quality of life in Romania, Quality of life Magazine. 29. P. 107−144.

Țoc, S. (2021). Quality of life research in Romania. An analysis of the studies published in the "Quality of Life" Magazine in the period 1990−2020. Quality of life Magazine. 32. P. 14.

Iliaș, N., Radu, S.M., Romanovsky, A., Frățilă, O., Gura, T., Iliaș, T.I., Fetiniuc, V., Offenberg, A., Offenberg, I. (2022). Elite and leadership in the management system of social development. Monograph, Concerns for the training of the professional elite in key areas of economic and social life – mineral resource engineering, environmental protection, circular economy and health, AGIR publishing house, București. P. 156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07