ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2022.2.06

Ключові слова:

система вищої освіти, заклади вищої освіти, якість, якість освіти, показники якості освіти, якість послуг вищої освіти

Анотація

У статті узагальнено теоретичні основи формування та оцінки якості вищої освіти. З’ясовано, що система вищої освіти України націлена на виконання ряду функцій: професійно-економічної, соціальної, культурно-гуманістичної, політико-ідеологічної. Визначено основні показники якості освіти: знання, вміння, навички; емоційну, вольову, мотиваційну сфери особистості, рівень розвиненості пізнавальних та інших інтересів і потреб, ступінь моральної, естетичної, фізичної, екологічної розвиненості, а також засвоєння змісту освітніх компонентів, ступінь абстрагування у викладі змісту матеріалу. Доведено, що на детермінацію освіти як ринкової категорії впливає ряд визначальних факторів даної сфери: наявність недержавних освітніх установ; надання комерційних послуг вищої освіти за низкою напрямів підготовки; комерціалізація освітніх послуг; розгляд освітніх послуг з нового ракурсу: не тільки як соціальне благо, але і як економічна категорія; посилення ролі держави як регулюючого органу у зв’язку з погіршенням якості даного типу послуг; виникнення необхідності досягнення балансу вимог і очікувань якості підготовки персоналу всіх зацікавлених сторін ринку та ін.

Уточнено зміст категорії «якість вищої освіти» як відповідність сукупності характеристик освітньої діяльності та науково-технологічного розвитку закладу вищої освіти стратегічним цілям розвитку системи вищої освіти держави та стратегії розвитку закладів вищої освіти.

Аналіз стану ринку послуг вищої освіти дозволив виявити сучасні вектори розвитку вітчизняної вищої освіти, сформулювати спектр проблем даної сфери, визначити ймовірні ризики системи вищої освіти для розробки ряду заходів, спрямованих на поліпшення якості послуг вищої освіти та нівелювання негативних наслідків впливу зовнішнього середовища на ринок освітніх послуг. Однак в останні роки намітилася тенденція зміщення пріоритетів у бік задоволення потреб зацікавлених сторін у рівні якості послуг вищої освіти.

Посилання

Analiz stanu ta osnovni pidkhody z otsiniuvannia yakosti nadannia osvitnikh posluh zakladamy vyshchoi osvity Ukrainy : monohrafiia (2021). ; za red. S.L. Londara. K. : DNU «Instytut osvitnoi analityky». 160 s.

Klimova H.P. (2016). Yakist vyshchoi osvity – yevropeiskyi vymir. Visnyk Natsionalnoho universytetu № 1 (28). S. 203–210.

Korsak K. (2007). Problemy yakosti vyshchoi osvity : monohrafiia. K. : Pedahohichna dumka. 231 s.

Krystopchuk T. (2016). Systema zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: zarubizhnyi dosvid. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (seriia: pedahohichni nauky). Vyp. № 3–4 (48–49). S. 99–103.

Mekhanizmy otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevrointehratsii : monohrafiia (2020). Avt.: O. Vorobiova, M. Debych, V. Luhovyi, O. Orzhel, O. Sliusarenko, Zh. Talanova, K. Tryma; za red. V. Luhovoho, Zh. Talanovoi. K. : In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. 220 s.

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini (2016). Nats. akad. ped. nauk Ukrainy; za zah. red. V.H. Kremenia. K. : Pedahohichna dumka. 448 s.

Osvita: sotsialni aspekty v konteksti ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : monohrafiia (2014). Za red. profesoriv Laptieva S.M., Sidaka V.S., Denysenka M.P. K. : Universytet ekonomiky ta prava «KROK». 410 s.

Upravlinnia yakistiu osvity: dosvid ta innovatsii : kolektyvna monohrafiia (2018). Za zah. red. L.L. Sushentsevoi, L.M. Petrenko, N.V. Zhytnyk. Pavlohrad : IMA-pres. 276 s.

Khoruzhyi H.F. (2016). Yevropeiska polityka vyshchoi osvity : monohrafiia. Poltava : Dyvosvit. 384 s.

Deming W.E. (2013). The Essential Deming: leadership principles from the father of quality. NY, McGrow-Hill. Edited by J. Orsini, PhD.

Zuboff Sh. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Barack Obamas Books. 704 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-29