ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК З МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

До 90-річчя від дня народження професора О.О. Шатагіна (1932–2016 рр.)

Автор(и)

  • Олег Миколайович Хорошилов Українська інженерно-педагогічна академія, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0440-0709
  • Андрій Володимирович Кіпенський Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4589-092X

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2022.1.13

Ключові слова:

історична особистість, учений-ливарник, безперевне лиття, метали і сплави, технологічний процес, науковий підхід, машина, проект, автоматизація, громадське визнання

Анотація

Метою роботи було визначення значущості особистого внеску харківського ученого-ливарника
професора Шатагіна Олега Олександровича у розвиток та вдосконалення технологічного процесу
безперервного лиття заготовок з металів та сплавів. Надані біографічні дані вченого, показаний його шлях
щодо розробки та впровадження безперервного лиття у виробничі процеси на чисельних промислових
підприємствах. Зазначено, що розвиток технологічного процесу відбувався не лише завдяки ентузіазму та
працездатності О.О. Шатагіна, а здебільшого на підставі його наукових підходів, які у подальшому були втілені
у дисертаційних роботах на здобуття наукового ступеню спочатку кандидата технічних наук, а згодом – доктора
технічних наук. Відмічені наукові досягнення ученого та громадське визнання його наукової діяльності.
Розкриті особливості одного з останніх проектів, яким керував професор О.О. Шатагін та який було
присвячено створенню машини нового покоління для вертикального напівбезперервного лиття порожнистих
циліндричних заготовок великих діаметрів з кольорових металів та сплавів. Показано, що не зважаючи на
об’єктивні обставини, які не дозволили реалізувати проект в повному обсязі, цінність цього проекту для
розвитку науки, техніки і технології є незаперечною. У висновках зазначено, що саме завдяки таланту,
старанності та працьовитості Олега Олександровича десятки машин безперервного лиття і сьогодні працюють
на промислових підприємствах, що безумовно дає підставу вважати його видатною особистістю у сфері
технологій безперервного лиття металів і сплавів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20