НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ: ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Поступна Національний університет цивільного захисту України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0622-0966
  • Олексій Вікторович Степанко Національний університет цивільного захисту України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2001-2274

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2022.1.07

Ключові слова:

публічне управління, гуманітарна сфера, національна безпека, наукові дослідження, проблемно-пошуковий метод дослідження, метод системного аналізу та узагальнення

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню стану висвітлення проблеми публічного управління гуманітарною
сферою України в наукових працях українських учених. За допомогою проблемно-пошукового методу
дослідження в інформаційному науковому просторі виявлено велику кількість праць гуманітарного
спрямування, яку важко проаналізувати, тому з метою їх обмеження в статті зроблено акцент на понятійнокатегоріальній конструкції «гуманітарна сфера», яка зустрічається лише в назві робіт. Виявлено та
проаналізовано вихідні дані досліджень, здійснено попередній аналіз наукових здобутків та визначено
основні тенденції, притаманні даному напрямку досліджень.
Основні висновки дослідження: виявлено лише 17 дисертацій, у яких предметом дослідження є
гуманітарна сфера, серед яких 2 докторські; дані дисертації виконані в 5 наукових галузях (історичні,
філологічні, політичні науки, національна безпека, державне управління) та захищені по 7 спеціальностям,
більшість з яких у науці державного управління та в історичній науці; на сьогодні немає жодної дисертації з
визначеною у статті проблематикою, виконаної в науці публічного управління та адміністрування;
найбільшою популярністю користуються різноманітні аспекти державного управління гуманітарною сферою,
питання співробітництва в цій сфері, формування та реалізації державної політики щодо розвитку
гуманітарної сфери; найчастіше в роботах розкривають проблеми розвитку гуманітарної сфери в умовах
сучасних викликів та загроз національній або державній безпеці України, що цілком відповідає сучасним
реаліям. Однак саме реалії сьогодення в роботах не відображено. Зокрема, дисертація, що захищена в 2020 р.,
є суто історичною та присвячена дослідженню діяльності в гуманітарній сфері Українського центрального
комітету в період нацистської окупації.
У статті окреслено перспективні напрями досліджень проблеми публічного управління гуманітарною
сферою України. Оскільки сьогодні національна безпека Української держави – це здатність захистити свою
незалежність, систему державного управління, публічні інститути від зовнішнього негативного впливу,
зовнішньої агресії, то вважаємо, що перспективними й найбільш актуальними напрямами сучасних
досліджень можуть бути такі: формування та реалізація політики національної безпеки в гуманітарній сфері,
загрози й виклики; публічне управління у гуманітарній сфері України; державна політика України щодо
забезпечення гуманітарної безпеки; гуманітарна сфера як складова національної безпеки України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20